Ravelijn

Het Ravelijn is als deel van een vesting in 1702 gerealiseerd. Je kunt dit oude vestingwerk ook via een drijvende brug bereiken. Het Ravelijn is straks te gebruiken als klein openluchttheater. Ondergronds, in de kazematten, komt een informatiepunt over het vestingsverleden en een vleermuizenhotel.

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit deelproject? Neem dan contact op met dhr.Tom van Eekelen van de Gemeente Bergen op Zoom via A.J.H.vanEekelen@bergenopzoom.nl.

Actuele ontwikkelingen

Het enige vrijwel compleet bewaarde onderdeel van de door ontwerper van Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken is in 2014 totaal ontdaan van zijn bomen. De wortels hadden inmiddels grote schade aangericht. Door de verwijdering van de bomen kan de oorspronkelijke vorm en uitstraling van het Ravelijn weer ervaren worden. In 1932 is het Ravelijn voorzien van een houten brug aan de “vijandige” kant. Recent is hier een drijvende brug aan de stadszijde bijgekomen. Op dit moment wordt er een begin gemaakt met het herstellen van de kademuren van de gracht. Tevens zal dit jaar met belanghebbenden gewerkt gaan worden aan een voorlopig ontwerp voor de terre van het Ravelijn en de inrichting van de Kazematten. De restauratie van het Ravelijn begint begin 2017.