Fort Henricus

Dit fort (1626) heeft stad en het omliggende land beschermd tegen de vijand. Straks is het fort te gebruiken voor activiteiten en heb je vanaf de uitkijktoren, met historisch panoramabeeld, een prachtig uitzicht over het noordelijke deel van de West Brabantse Waterlinie. Fort Henricus werd gebouwd in 1626 ter verdediging van de vestingstad Steenbergen. Het fort moest ook de sluis beschermen, waarmee zout water vanaf het Volkerak binnen werd gelaten om de inundatiegebieden ten noorden van Fort de Roovere onder water te zetten. Momenteel wordt gewerkt aan het herstel van Fort Henricus.

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit deelproject? Neem contact op met Mirte Schot. Zij trekt namens Natuurmonumenten dit project..

Actuele Ontwikkelingen

In 2014 is Natuurmonumenten gestart met de eerste stap in de vergunningprocedure en is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) benaderd met het voorlopig ontwerp van Fort Henricus. Dit is belangrijk aangezien het Fort de status van Rijksmonument heeft. De experts van de RCE hebben het ontwerp van het grondwerk positief beoordeeld en daarmee de weg vrij gemaakt voor verdere stappen in het proces. De voorbereidingen voor de uitvoering van het herstel van Fort Henricus zijn in volle gang. De onderzoeken naar de stabiliteit van de ondergrond en de ontwerpen voor de brug en de uitkijktoren zijn reeds gereed en uitgewerkt. Als alles voorspoedig verloopt zullen de werkzaamheden in februari 2017 starten.

 

 

 

 

 

 

Interessante links:

 

- Terug in de geschiedenis op Fort Henricus

- Forten van Natuurmonumenten

- Alle monumenten van Natuurmonumenten