Inundatiepark-Waterspeelplaats

maart 2018

 

Inundatiepark

Waterspeelplaats

In ontwikkeling

De Waterlinie nagebouwd

- Ontdek het zelf -

 

Vlakbij Fort de Roovere komt een natuurlijk vormgegeven speellandschap met educatief karakter voor jong en oud, een inundatiepark. Je maakt hier op een speelse manier kennis met het inundatieprincipe.

 

Wilt u meer informatie over dit deelproject dan kunt u contact opnemen met

Kees de Korte van de Gemeente Bergen op Zoom via C.J.deKorte@bergenopzoom.nl.

 

In ontwikkeling

 

Op dit moment worden de werkzaamheden pal naast Fort de Roovere voorbereid. De plannen, gemaakt door Studio MarcoVermeulen, zijn klaar. In juli 2018 starten de daadwerkelijke werkzaamheden en eind 2018 vindt de opening plaats.

 

Het inundatiepark is een natuurlijk vormgegeven speellandschap met educatief karakter voor jong en oud. Je maakt hier op een speelse manier kennis met het inundatieprincipe van weleer. De waterspeelplaats verbeeldt Zeeland en de West Brabantse Waterlinie in het klein, anno 1747. De vesting Bergen op Zoom, de forten, Steenbergen en Tholen zijn abstract verbeeld in de maquette. Vanaf de Brabantse Wal, iets hoger gelegen in het park, is te zien hoe dit gebied in het verleden vanuit De Zoom met zoet water en vanuit de Vliet met zout water onder water kon worden gezet zodat het voor de vijand ondoordringbaar werd. Er bevinden zich forten waar kinderen (en volwassenen) zich kunnen verschansen en lagere delen die door middel het openen van sluisjes onder water gezet kunnen worden. De speelplaats komt te liggen op een stukje grond van 1,5 hectare naast de gracht van Fort de Roovere en wordt verdiept aangelegd zodat het water natuurlijk kan worden aangevoerd vanuit Evides.

september 2017

maart 2018