Home

Uitkomst krijgsberaad!

 

Woensdag 9 mei 2018 was het zover!

In herberg 'De Wallevis' vond het krijgsberaad plaats over de moderne inzet van historische verdedigings-werken. Het resultaat is daar,

de app WBWL-explorer is gelanceerd!

West Brabantse Waterlinie

 

Welkom op de website van het project West Brabantse Waterlinie. Via deze website willen wij u graag informeren over het project West Brabantse Waterlinie. Bij dit project staan het terugbrengen van historische contouren in het landschap en een langdurig 'hergebruik' centraal.

West Brabantse

WATERLINIE

- De bakermat van de inundatie -

De Roode Weel

 

De vogelkijkhut bij de Roode Weel is af. Een bijzonder exemplaar! Deze parel is in maart geopend. Er kan nu dus ook tijdens het broedseizoen gekeken worden naar de watervogels!

Fort Henricus

 

Momenteel wordt gewerkt aan de reconstructie van Fort Henricus. Het duurt nog even, maar in september ligt het fort er weer strak bij.